Skontaktuj się​


  Oświadczenie

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) niniejszym oświadczam, iż powierzam moje poniższe dane osobowe (ew. dodatkowe zawarte
  w korespondencji)

  Firma pracodawcy, imię i nazwisko, adres email, nr kontaktowy i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez:

  1. spółkę pod firmą Veracomp S.A. z siedzibą w Krakowie
  2. partnera handlowego Veracomp S.A., do którego kieruję swoje zapytanie  na następujących warunkach.


  Zarówno Veracomp S.A. jak i partner do którego zostanie skierowane zapytanie, będą działali jako podmioty, którym powierzam przetwarzanie moich danych osobowych.

  W przypadku partnera handlowego Veracomp S.A., do którego dane trafią za pośrednictwem strony internetowej poly.veracomp.pl należącej do Veracomp, dane osobowe przetwarzane będą w celach umożliwienia mi potencjalnego kontaktu z partnerem handlowym Veracomp S.A. dystrybuującym produkty oferowane przez Veracomp. Kontakt będzie możliwy w celu przygotowania oferty, przeprowadzenia negocjacji złożenia zamówienia i jego realizacji, udostepnienia wiedzy technicznej i biznesowej.

  W przypadku Veracomp S.A., do którego dane trafią za pośrednictwem strony internetowej poly.veracomp.pl, dane osobowe przetwarzane będą w celach weryfikacji przez Veracomp S.A. prawidłowej obsługi zgłoszonego przeze mnie zapytania skierowanego do partnera handlowego Veracomp S.A.

  Dane osobowe mogą być udostępniane:
  – pracownikom i współpracownikom Veracomp i ich pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować wymienione wyżej cele Veracomp S.A.
  – uprawnionym organom państwowym, w tym organom nadzorczym w zakresie ich uprawnień.
  – podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Veracomp, tj. Bitubi Agnieszka Skuza

  Dane będą przetwarzane przez okres realizacji celów wskazanych powyżej, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia sprzeciwu.

  Jednocześnie oświadczam iż zostałem poinformowany iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych przez Veracomp danych osobowych, i żądania ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, oraz że skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, że moje dane osobowe nie będą służyły do profilowania, oraz o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób  naruszający przepisy RODO.